Yocama - Behandelingen

Zoeken op de website

Biofotonen coherentie therapieWat is biofotonen coherentie therapie?
Biofotonen coherentie therapie is er op gericht uw  lichaam in balans te brengen en te zorgen dat uw immuunsysteem weer goed gaat functioneren. We doen dit door op zoek te gaan naar de oorzaken van verstoringen in uw lichaam en die vervolgens te behandelen met licht van bepaalde frequenties. Wanneer we er in slagen de balans in uw lichaam te herstellen, is uw lichaam beter in staat zichzelf te genezen. We stimuleren dus het zelfgenezend vermogen van uw lichaam.

Hoge werkdruk, stress, medicatie, vaccinaties, voedselvergiftiging,  chemische en electromagnetische vervuiling en emotionele gebeurtenissen kunnen het lichtveld (biofotonenveld) in het lichaam verstoren, waardoor het immuunsysteem in werking afneemt. Het licht wordt chaotisch, vergelijkbaar met het licht dat door een gloeilamp wordt uitgezonden, de communicatie tussen de cellen wordt verstoord en het lichaam wordt vatbaarder voor bacteriën, ziektes en verstoringen.

Elke bacterie, virus, medicijn heeft zijn eigen lichtfrequentie. Biofotonen therapie is er op gericht om dergelijke frequenties van verstoringen in het licht van de cellen op te sporen en vervolgens te neutraliseren, waardoor de gezonde aansturingsignalen in uw lichaam worden hersteld.
Dit is nog het eenvoudigst te begrijpen door uw lichaam voor te stellen als een radiostation dat verschillende zenders/signalen uitzendt. De bacteriën, virussen en medicijnen in ons lichaam zijn hierbij de (stoor)zenders van het radiostation  waar we naar op zoek zijn.

[naar boven]

De intake
Tijdens de eerste afspraak nemen we uitgebreid de tijd (ca. 2uur) om uw klachten en verwachtingen door te spreken aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Teneinde een zo volledig mogelijk beeld van uw situatie te verkrijgen gaan we o.a. in op uw woon- en werksituatie, uw fysieke en mentale klachten, evt. medicijngebruik en uw verwachtingen.
Voor het vaststellen van de diagnose en het behandelen van uw klachten wordt bij de biofotonen behandeling gebruik gemaakt van de Chiren. De Chiren is een biofeedback systeem waarbij uw eigen licht ervoor zorgt dat uw lichaam weer in balans komt en dat uw  immuunsysteem weer goed gaat werken.

Om een juiste diagnose te kunnen stellen wordt tijdens de eerste behandeling  gekeken welke systemen en organen in uw lichaam goed of minder goed functioneren.  Dit gebeurt door  de acupunctuurpunten op uw handen en voeten te meten. Deze punten bevinden zich aan het eind van de meridianen (energie- of ook wel biofotonenbanen genoemd) die met alle delen van uw lichaam verbonden zijn.

Indien we ons lichaam weer vergelijken met een radiostation dat verschillende signalen uitzendt, zoeken we tijdens het meten naar de verschillende zenders (verstoringen; bacteriën,)  die uw lichaam uitzendt. Als een bepaalde zender/ verstoring niet voorkomt in uw lichaam, kan die derhalve ook niet gemeten worden en reageert uw lichaam daar derhalve ook niet op.

Biofotonen coherentie therapie

De meting
De meting wordt uitgevoerd met een meetpen. De therapeut meet met de pen bepaalde punten op uw handen en voeten terwijl u een messing staaf vasthoudt. Op het beeldscherm van de chiren kunt u vervolgens de metingen volgen. Goed functionerende systemen en organen tonen zich op het beeldscherm door een rechte horizontale lijn. Minder goed functionerende systemen en organen tonen zich door een afvallende lijn. Naarmate de lijn sterker afvalt is het betreffende systeem slechter of zijn er meerdere storingen. Een orgaan kan een of meerdere functiestoringen hebben.

Vervolgens wordt op de afvallende punten getest welke storing zich voordoet. Een storing heeft een bepaalde frequentie en door de omgekeerde frequentie te sturen, wordt de storing geneutraliseerd en zien we weer een vlakke horizontale lijn.

Als zich ergens in het lichaam bijvoorbeeld lood of formaldehyde bevindt, dan zal het lichaam resoneren met de frequenties van lood en/of formaldehyde, en kunnen we het lichaam dwingen deze stoffen af te voeren door de omgekeerde frequentie het lichaam in te sturen.

De behandeling
De behandeling duurt ca 1,5 uur en is net als het meten pijnloos. Tijdens de behandeling houdt u twee glazen staven vast. Met de ene staaf neemt de Chiren het licht op dat door uw lichaam wordt uitgestraald. In de chiren wordt het licht gesplitst in licht van gezonde cellen (harmonisch licht) en licht van ongezonde cellen (disharmonisch licht). Via de andere staaf wordt het harmonische licht versterkt teruggegeven aan uw lichaam. Het disharmonische licht wordt door de chiren veranderd in harmonisch licht om dit daarna weer aan uw lichaam door te geven.

Doordat het verstoorde licht in de Chiren wordt geneutraliseerd, worden storingen opgeheven. Na deze behandeling wordt u nogmaals gemeten en worden evt. afvallende punten opnieuw gecorrigeerd.

Dyslexia / voetplatenbehandeling
De behandeling wordt afgesloten met een behandeling met  voetplaten ook wel dyslexia behandeling genoemd. U plaatst uw blote voeten op twee glazen platen die zijn aangesloten op de chiren. Het is een ontspannende afsluitende behandeling.

Het dyslexie programma is er op gericht de hypofyse en de epifyse (pijnappelklier) in balans te brengen waardoor de linker- en rechterhersenhelft van u beter gaan samen werken.
Het hele lichaam en met name het hoofd wordt van energiestromen voorzien, uw lichaam komt hiermee volledig tot rust.

Deze behandeling kan ook ingezet worden voor het behandelen van leerproblemen bij kinderen. 

Na de behandeling
Tijdens en na de behandeling komen afvalstoffen vrij. Uw lichaam is aan het ontgiften. Het lichaam gaat aan de slag om deze gifstoffen af te voeren via de nieren, de darmen en de huid. Dit kan zo’n 72 uur aanhouden.

Het is derhalve belangrijk dat u de eerste drie dagen na de behandeling dagelijks tenminste 8 glazen (kraan)water drinkt en voor elke andere drank ter compensatie een extra glas water  drinkt.

Pas op met mineraalwater! Mineraalwater bevat doorgaans veel natrium en houdt dan juist water vast in het lichaam. U kunt wel koolzuurhoudend mineraalwater met een laag natriumgehalte drinken, omdat het koolzuur de nieren stimuleert in haar werking.

Na de behandeling kan met name de eerste 24 uur vermoeidheid optreden. We raden u aan goed naar uw lichaam te luisteren en voldoende rust te nemen. Biofotonen therapie heeft geen verdere bijwerkingen.

Als u hoofdpijn krijgt of zich wat misselijk voelt dan is dat vaak een teken dat u meer water moet drinken.

[naar boven]

Medicijnen / supplementen
Bij de biofotonen behandeling worden géén medicijnen of andere middelen voorgeschreven.
De door uw arts voorgeschreven medicatie kunt u tijdens de Biofotonen coherentie therapie behandeling gewoon voortzetten. Wel vragen we u om bij iedere behandeling de medicatie (pillen, poeders , zalf, drankjes) mee te brengen die u in de week voor de behandeling heeft ingenomen of gebruikt.

In geval van nog voortdurende medicatie is het voor de goede voortgang van de behandeling voorwaarde dat u eventuele aanpassingen van uw medicatie geheel in samenwerking en onder leiding van uw behandelend arts overweegt en uitvoert.

[naar boven]

Aantal behandelingen?
Zowel de snelheid waarmee als de mate waarin u herstelt zijn mede afhankelijk van een aantal persoonlijke factoren zoals:

 • Uw persoonlijke inzet en motivatie
 • De algehele gesteldheid en regeneratievermogen van uw lichaam bij start van de behandeling
 • Operaties en/of medicaties in uw huidige situatie
 • De complexiteit van de aanwezige verstoringen in uw lichaam
 • Hoe lang uw klachten al aanwezig zijn
 • het al dan niet drinken van minimaal 8 glazen water per dag

Het aantal behandelingen hangt af van bovengenoemde factoren. Gemiddeld zijn 6 á 7 behandelingen nodig om de balans in het lichaam terug te krijgen. Belangrijk is dat tussen de eerste 3 behandelingen niet meer dan 4-5 dagen zit.

De behandelingen richten zich op het vinden van de daadwerkelijke oorzaken van uw klachten. Bij elke volgende sessie kan een diepere laag van de oorzaken aangepakt worden. U kunt het vergelijken met het pellen van een ui. Voordat tot de kern gekomen kan worden, komen we eerst een aantal lagen tegen die moeten worden gepeld, totdat de kern in zicht komt die vervolgens kan worden aangepakt.

[naar boven]

Litteken en whiplash behandeling

Operatie littekens
Bij operaties of ongelukken waarbij incisies in het weefsel worden gemaakt wordt ook dwars door de biofotonenbanen (meridianen) van het lichaam gesneden. De littekens die vervolgens ontstaan storen vaak in de doorstroming van licht en energie door de meridianen. Voor het litteken is het energieniveau hoog , en aan de andere kant is het energieniveau laag, net als bij een dam in een rivier. Vanaf dat moment is uw systeem verstoord en kunt u niet genezen tot dat de betreffende meridiaan is hersteld.

Littekenweefsel is dood weefsel. Door met de Chiren opnieuw energie in het weefsel te brengen, wordt het weefsel zachter en worden de meridianen hersteld. Langzaamaan wordt het dode weefsel vervangen door normaal weefsel. U kunt dit voelen doordat het weefsel zachter wordt en de ongevoeligheid of juist overgevoeligheid verdwijnt.
Littekens kunnen helaas nooit helemaal weggehaald worden. Wel kan het weefsel cosmetisch verbeterd worden en kan de energetische verstoring weggehaald worden.

Energetische littekens (whiplash)
Bij iemand met een whiplash is sprake van een nekverstuiking, veroorzaakt door een  heftige voorwaartse en achterwaartse beweging van de nek ten opzichte van de romp zonder dat het hoofd ergens tegenaan gekomen is.

Hierdoor is een energetische verstoring / litteken in het keel- en of nek- en ruggebied ontstaan.
Het energieveld van het lichaam is ter plaatse gescheurd, en er ontstaat een blokkade.
De energie kan dan niet goed stromen tussen het hoofd en de rest van het lichaam.

Meest voorkomende klachten zijn hoofdpijn, nek en schouderklachten, vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid, concentratieproblemen, depressieve gevoelens, gevoeligheid voor licht en geluid.

De meesten van ons denken bij een whiplash direct aan een kopstaart botsing in het verkeer.
Een whiplash kan echter ook opgelopen worden tijdens het sporten (een voetbal of hockeywedstrijd), een val van een fiets of keukentrap, bij een baby tijdens de geboorte of zelfs al in de baarmoeder, of bij bepaalde yoga oefeningen.

Door het inzetten van een whiplashbehandeling kan de energie in het nek- en keelgebied weer vrij gaan stromen. Vaak zijn na een of twee behandelingen verbeteringen van hoofdpijn, nek en schouderklachten merkbaar.

[naar boven]

Wie kan wel en wie kan niet behandeld worden?
In principe kunnen alle functionele storingen in lichaam en geest worden behandeld. Dat komt doordat we geen ziektes behandelen, maar uitsluitend het eigen immuunsysteem van het lichaam weer in staat stellen de problemen te herkennen en op te lossen. 

Helaas kunnen we u niet behandelen:

 • indien u een orgaantransplantatie heeft ondergaan
 • indien u een shunt, plastic bloedvaten of varkenshartkleppen heeft.
 • Daarnaast kunnen sommige gesteriliseerde mannen niet behandeld worden, hier geldt ‘meten is weten’. In de praktijk is gebleken dat sommige van u niet reageren op de therapie..

De reden dat we u niet kunnen behandelen indien u een van bovengenoemde transplantaties heeft ondergaan, komt dat door de behandeling uw immuunsysteem zo goed hersteld wordt, dat het lichaam de getransplanteerde organen niet meer als lichaamseigen herkent en ze daardoor mogelijk kan gaan afstoten.

Overige metalen delen in uw lichaam zoals pace makers, kunstheupen, kunsthartkleppen, stents, schroeven en metalen platen, leveren geen probleem. Overigens is het wel zo dat dit soort onderdelen een eigen lichaamsvreemde functie hebben en een dus voortdurende stoorfactor kunnen zijn tijdens de metingen.

Een andere verstorende factor die genezing mogelijk vertraagd, door de grote verstoring die het veroorzaakt in het lichaam, is het gebruik van bepaalde medicijnen zoals hormonen, corticosteroïden , maagzuurremmers en bloeddrukverlagers en bij vrouwen het gebruik van de anti-conceptiepil en het spiraaltje.

[naar boven]

Aandoeningen
Zoals eerder aangegeven kan Biofotonen therapie bij vrijwel elke klacht of ziekte worden toegepast. U kunt daarbij o.a. denken aan:

 • ADHD,
 • allergieën
 • angst
 • artrose
 • astma
 • bacteriële infecties
 • bronchitis
 • burnout
 • chronische verkoudheid
 • chronische vermoeidheid
 • darmklachten
 • depressie
 • diabetes
 • dyslexie
 • emotionele problemen (angst, onzekerheid)
 • hart- en vaatziekten
 • hoofdpijn
 • klachten aan alle organen
 • littekens
 • maagklachten
 • menstruatieklachten
 • migraine
 • nekklachten
 • rugklachten
 • schildklierproblemen
 • spanningshoofdpijn
 • spier- en gewrichtsklachten
 • spininversie
 • stress en spanningsgerelateerde klachten
 • vaccinatieschade
 • virale infecties
 • voedselvergiftigingen
 • whiplash
 • etcetera

[naar boven]

Herstel van klachten en ziekten
De behandeling is gericht op het zo goed mogelijk herstellen van de balans in de vele functies van uw lichaam, haar systeem, klieren en organen, door te zoeken naar de daadwerkelijke oorzaken van uw klachten. 100% genezing kunnen we u helaas niet garanderen. Wel zullen we samen met u ons uiterste best doen een zo groot mogelijke verbetering van uw levenskwaliteit te bereiken.

Een grote verantwoordelijkheid ligt daarbij bij u zelf.

De behandeling is aanvullend op de bestaande zorg, en kan derhalve niet als vervangende behandeling gezien worden.

[naar boven]

Uitgangspunt van deze behandelingsvorm is het principe dat de cellen in ons lichaam uit energie (licht) bestaan en lichtimpulsen (fotonen) uitstralen van een eigen specifieke frequentie, en ook licht kunnen ontvangen en opslaan. De impulsen zorgen voor de activering en aansturing van alle biochemische processen in het lichaam. Als een cel goed functioneert , straalt de cel uitsluitend lichtimpulsen uit die te vergelijken zijn met die van een laserstraal. Als alle cellen goed functioneren, is het lichaam gezond, en het immuunsysteem sterk en het lichaam weerbaar voor allerlei mogelijke ziektes, bacteriën en infecties.

 

Niet de arts maar het lichaam geneest de ziekte. Hippocrates 300 v chr
?>