Yocama - Behandelingen

Zoeken op de website

Energetische behandelingen

Wat zijn energetische behandelingen?

Alles wat leeft, planten, dieren, mensen, heeft energie nodig om te kunnen leven, groeien en te herstellen van ziekte. Deze universele energie bevindt zich overal om ons heen en is onuitputtelijk. Levensenergie heeft een voedend effect op ons fysieke lichaam, mentale lichaam (gedachten), emotionele lichaam (emoties) en ons spirituele lichaam (ziel). In een gezonde lichaam en geest, kan de energie vrij stromen en worden we continue gevoed.

Bij onze geboorte hebben we van nature een ‘open kanaal’ gekregen waarlangs de energie kan stromen. Jammer genoeg kunnen door trauma’s die we oplopen in ons leven, door emoties die we niet doorleefd hebben dan wel verdrongen hebben, bepaalde denkbeelden die we ontwikkeld hebben,  blokkades ontstaan in dit kanaal. Door die blokkades kan de levensenergie niet meer volledig doorstromen. Hierdoor ontstaat een tekort aan levensenergie en worden we gevoeliger voor ziekten en is ons lichaam minder goed instaat zichzelf te genezen.

Bij een energetische behandeling werken we met bovengenoemde universele levensenergie. De energie wordt tijdens een behandeling aan u doorgegeven via de handen van de therapeut door middel van handoplegging. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. U als ontvanger van deze energie bepaalt zelf onbewust wat uw lichaam met deze energie gaat doen.

De kunst van “het handen opleggen” is zo oud als het instinct. Het is een natuurlijk instinct om je handen op jezelf of op iemand anders te leggen als er sprake is van verwonding, ziekte, verdriet of een zere plek. Moeders zijn daarbij een sprekend voorbeeld, als haar kind gevallen is, troost ze het kind en legt haar hand op de zere plek.

De energie van menselijke aanraking bevat genezing, zorg en liefde. Deze natuurlijke energie is de universele energie die onder andere gebruikt wordt door shambala en reiki beoefenaars. 

Een energetische behandeling ontspant uw lichaam en geest, helpt uw lichaam en geest zichzelf weer in balans te brengen en ondersteunt daarmee het zelfgenezend vermogen van u als ontvanger van de behandeling. Het is niet perse noodzakelijk dat u er in gelooft, wel dat u open staat voor de behandeling. Er treedt altijd een bepaalde verbetering op en leidt vaak tot een grotere bewustwording en verandering van inzichten, levensstijl en gewoonten.

[naar boven]

Werkwijze

In mijn praktijk maak ik bij het geven van een energetische behandeling gebruik van de principes van Reiki, Shambala, IET (engelentherapie). . Een energetische behandeling kan onafhankelijk of in combinatie / ter ondersteuning van bijvoorbeeld de Chiren behandelingen gegeven worden. 

[naar boven]

Eerste afspraak

Tijdens de eerste kennismaking nemen we uitgebreid de tijd om uw klachten en verwachtingen door te spreken aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Teneinde een zo volledig mogelijk beeld van uw situatie te verkrijgen gaan we o.a. in op uw woon- en werksituatie, uw fysieke en mentale klachten, evt. medicijngebruik, uw verwachtingen.
Vervolgens gaan we samen kijken op welke wijze we meer balans in uw gezondheid kunnen brengen door die behandelingen in te zetten die het best bij u en uw situatie passen en te bespreken wat u zelf kunt doen om uw gezondheid te verbeteren.
Indien u er voor kiest een energetische behandeling te krijgen, bespreken we vervolgens waar we ons tijdens de eerste behandeling specifiek op gaan richten. Tenslotte wordt de behandeling gegeven.
Tijdens een behandeling ligt u met uw kleding aan op een behandeltafel. Er speelt ontspannende muziek op de achtergrond. Vervolgens wordt met diverse handposities op het lichaam gewerkt, waarbij energie gestuurd wordt. De energie stimuleert om een blokkade die pijn veroorzaakt, zelf te laten genezen en oplossen. Gedurende korte tijd worden de handen neergelegd op een bepaalde positie en vervolgens naar een volgende positie verplaatst. Tijdens de behandeling kunt u sensaties van warmte of koude ervaren, emoties kunnen omhoog komen, u kunt bepaalde inzichten krijgen.
Een eerste afspraak neemt inclusief intake en behandeling ca 2uur tijd in beslag.

Een energetische behandeling kan tot een week doorwerken in uw lichaam.

[naar boven]

Aantal behandelingen 

Het aantal benodigde behandelingen en de frequentie er van, is afhankelijk van de klachten waar u voor komt. Genezen of veranderen is een proces en vaak is een aantal behandelingen nodig om het gewenste resultaat te bereiken.
Bij speciale klachten wordt aangeraden meer behandelingen achter elkaar te volgen, bijvoorbeeld gedurende vier dagen elke dag een energetische behandeling, danwel de behandelingen te combineren met een Chiren behandeling om uw lichaam verder in balans te brengen.

Andersom, indien u al onder behandeling bent van de Chiren kan afhankelijk van de klachten waar u op dat moment mee zit, in overleg besloten worden een of meerdere energetische behandelingen te geven. Bijvoorbeeld IET (engelentherapie) een chakra- en/of aura healing of een Ankhbehandeling om het lichaam te helpen emotionele en mentale blokkades aan te pakken, of bij veel stress een ontspannende behandeling met Shambala Reiki.

Graag benadrukken we dat een energetische behandeling gegeven kan worden als een aanvulling / ondersteuning op de bestaande zorg, en derhalve niet als vervangende behandeling gezien dient te worden.

?>