Yocama - Behandelingen

Zoeken op de website

Ontspanning

Ter ontspanning van lichaam en geest worden onder andere de volgende behandelingen aangeboden.

Energetische behandelingen:

Overige behandelingen:

Reiki
Veel mensen zijn bekend met Reiki omdat ze wel eens een behandeling hebben gehad of iemand kennen die ooit een dergelijke behandeling gehad heeft. 
Reiki is een oude heelkunst die in de negentiende eeuw in Japan door dr. Mikao Usui opnieuw ontdekt is. Reiki is een samenvoeging van de japanse woorden ‘rei’ = universum en ‘ki’ = kracht of energie, en betekent dus zoveel als universele energie. Deze energie stroomt door alles heen en is dus ook onze eigen vitale levensenergie.

Tijdens het geven van een Reiki behandeling volgens USUI wordt door middel van het opleggen van de handen op het lichaam van de ontvanger, helende universele energie doorgegeven. De gever fungeert hierbij als doorgeefluik. Door de overdracht van energie wordt de eigen geneeskracht van het lichaam aangesproken, want ieder mens kan alleen zichzelf genezen. De ontvanger bepaalt onbewust zelf waar de energie heen dient te gaan.
Reiki brengt lichaam en geest in evenwicht en werkt op alle gebieden/lagen van het lichaam; op het lichaam, de geest, het gevoel en op de ziel. Het stroomt onbegrensd door het lichaam, maar ook door ieder materiaal heen, zoals kleding, gips, verband etc. Het bevordert zelfgenezing, versterkt lichaam en geest, heft blokkades op, werkt ontgiftend, harmoniseert de chakra’s en herstelt het evenwicht.

Reiki kan overal toegepast worden waar aanraking met de handen plaatsvindt. Het is met name heel effectief op het fysieke en emotionele niveau.
In mijn praktijk biedt ik shambala Multi dimensional healing aan, een versterkte vorm van Reiki. Een behandeling duurt gemiddeld een uur.

[naar boven]

SHAMBHALA Multi dimensional healing
Shambhala is een systeem dat ontwikkeld is ten tijde van het oude Atlantis door Meester Germain. In 1998 is deze energie opnieuw door Meester Germain aan de mensheid geschonken via Hari Das Melchizedek. Shambhala betekent onvoorwaardelijke liefde. Het is net als reiki een vorm van doorgeven van universele energie via handoplegging. Het is een liefdevolle vorm van heling op fysiek , emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.
De energie van shambhala wordt ook wel de energie van de nieuwe tijd genoemd. Het is een verdieping / versnelling op het tradionele Reiki volgens Usui. Je kunt Reiki vergelijken met een lamp van 50 watt en Shambhala Reiki met een lamp van 500 watt.. Shambhala is dus dezelfde energie, maar dan vele male sterker. 

[naar boven]

Behandeling
Tijdens een behandeling ligt u met uw kleding aan op een behandeltafel. Er speelt ontspannende muziek op de achtergrond. Vervolgens wordt met diverse handposities op het lichaam gewerkt, waarbij energie gestuurd wordt. De energie stimuleert om een blokkade die pijn veroorzaakt, zelf te laten genezen en oplossen. Gedurende korte tijd worden de handen neergelegd op een bepaalde positie en vervolgens naar een volgende positie verplaatst. Vaak merkt u tijdens de behandeling al dat er wat gebeurt; u kunt sensaties van warmte of koude ervaren, emoties kunnen omhoog komen, u kunt bepaalde inzichten krijgen.
De behandeling is er op gericht de balans in uw lichaam terug te brengen en dat proces heeft tijd nodig. Vaak is dan ook een aantal behandelingen nodig om het gewenste resultaat te bereiken.

[naar boven]

Voor wie?
Shambala / reiki kan ondersteunend werken bij alle fysieke en emotionele klachten.
Een shambhala behandeling gaat verder dan het behandelen van symptomen; de energie gaat naar de oorzaak van de klacht en ondersteunt op krachtige wijze het natuurlijke genezingsproces van het lichaam. Daarnaast stimuleert het een proces van innerlijke en spirituele groei, waardoor steeds beter keuzes vanuit het hart gemaakt kunnen worden. Shambhala Reiki werkt ook heel ontspannend voor lichaam en geest en is derhalve een aangename manier om de “batterij weer op te laden”.

[naar boven]

IET, Integrated Energy Therapy
IET wordt ook wel een nieuwe generatie energiewerk genoemd. Het is een in de VS geregistreerde methode voor energietherapie, ontwikkeld door Stevan J. Thayer.

IET werkt met de energie van de violette straal (=de straal van St Germain). Deze straal transformeert negatieve energie in positieve energie. IET werkt net als reiki en shambhala met handposities op het lichaam.

Integrated Energy Therapy helpt bij het loslaten van blokkades en trauma's en negatieve gedachten die in het cellulair geheugen opgeslagen liggen, deze worden vervangen door hun positieve tegenhanger. Bij elk cellulair geheugen gebied hoort ook een Healing Angel die extra hulp kan bieden tijdens het werken met IET. 
Met IET kunnen met de basis technieken fysieke en emotionele problemen en recente pijn en blokkades geheeld worden. Karmische en zich herhalende patronen worden met intermediate IET technieken losgelaten zonder dat men de ervaring opnieuw hoeft te beleven of herleven. Het verwerken gebeurt dan tijdens de slaap waarna de persoon zich meestal alleen nog herinnerd druk gedroomd te hebben, maar niet meer precies kan vertellen waarover. Met de gevorderde technieken worden het zieledoel en de mensen in het  zielekluster die daarbij behulpzaam kunnen zijn geactiveerd.

Een IET behandeling duurt tussen de één uur (basisbehandeling) en anderhalf uur (behandeling karmische/zich herhalende patronen en behandeling activering van het zieledoel).

IET werkt net als Shambhala Reiki heel ontspannend voor lichaam en geest en is derhalve ook een aangename manier om de “batterij weer op te laden”.

[naar boven]

Oorkaarsen

Het gebruik van oorkaarsen komt voort uit traditionele Indiaanse Hopi geneeswijze en wordt daar waarschijnlijk al eeuwen bij allerlei klachten toegepast. Een oorkaars is een tot een cilinder gerold stuk katoen of linnen dat gedrenkt wordt in zuivere bijenwas en vermengd wordt met ontspannende kruiden. De holle kaars wordt in het oor geplaatst en aangestoken, waardoor er warmte en rook in de gehoorgang komt. Die warmte/rook activeert de bloedsomloop in het oor en stimuleert de afvoer van afvalstoffen. De bijenwas werkt verzachtend op het hele oorgebied. 
Tijdens de behandeling hoort u een zacht knisperend geluid (alsof u bij een openhaard zit) en voelt een aangename warmte. Het geeft u een rustgevend gevoel. Oorkaarsen werken dan ook heel ontspannend. 

[naar boven]

Bij welke klachten? 

Oorkaarsen kunnen verlichtend werken in de volgende gevallen:

  • Verstopte oren (om vaak uitspuiten te voorkomen) Te sterke oorsmeer-productie Verkoudheid en andere vaak terugkerende keel-, neus- en oorklachten (m.n. bij kinderen) Hoofdpijn en migraine
  • Gevoel van druk in het hoofd 
  • Oorsuizingen 
  • Stress en spanningen 
  • Slaapproblemen (het bevorderen van een gezonde slaap)
  • Als ondersteuning bij voorhoofdsholte- en bijholte onstekingen 

[naar boven]

Voor wie niet?

Een behandeling met oorkaarsen wordt afgeraden voor personen met een acute oorontsteking, buisjes in het oor of trommelvliesperforatie, allergie voor bijenwas, epilepsie patiënten.

[naar boven]

Behandeling

Tijdens een behandeling ligt u met uw kleding aan op uw zij op een behandeltafel. Er speelt ontspannende muziek op de achtergrond. Gestart wordt met een ontspannende massage van de oorschelp ter stimulering van de afvoer van afvalstoffen. Vervolgens wordt de oorkaars zachtjes in een van de oren geplaatst en aangestoken. De kaars brandt vervolgens ca. 10 minuten. Vervolgens wordt het andere oor behandeld. Tenslotte blijft u nog een kleine 15 minuten liggen om de behandeling rustig door te laten werken.

De totale behandeling neemt ca 45 minuten in beslag. 

[naar boven]

Aantal behandelingen

  • Bij acute gevallen wordt aanbevolen, gedurende maximaal 7 dagen, dagelijks te behandelen
  • Bij chronische indicaties wordt aanbevolen twee à driemaal per week te behandelen
  • Bij een al geruime tijd bestaande klacht, b.v. doofheid of oorsuizen wordt aanbevolen 3 dagen lang beide oren 1 x per dag te behandelen, dan 2 dagen wachten, de volgende dag weer beide oren te behandelen, dan weer 2 dagen wachten en de laatste dag opnieuw beide oren te behandelen. Voor deze kuur zijn dus 10 behandelingen nodig.
  • Preventief of revitaliserend wordt behandeling eens per 3 a 4 weken aanbevolen.

 [naar boven]

?>