Klachtenregeling

Praktijk YOCAMA vind het belangrijk dat u tevreden bent over haar dienstverlening, daarom streeft zij ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat horen we dan graag persoonlijk van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kunnen we daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich tot de beroepsvereniging richten waar praktijk YOCAMA bij is aangesloten, de VBAG, www.vbag.nlHet klachten formulier van de VBAG kunt u bij de VBAG ledenadministratie aanvragen via emailadres ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘klachtencommissie’ is vermeld.

Praktijk YOCAMA is als lid van de VBAG (vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijzen) ook automatisch lid van geschillencommissie Quasir.
Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen volgens de in de Wkkgz gestelde klachtenregeling. Leidt de klachtenregeling niet tot een oplossing, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Quasir.