Klachtenregeling

Praktijk YOCAMA vind het belangrijk dat u tevreden bent over haar dienstverlening, daarom streeft zij ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat horen we dan graag persoonlijk van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kunnen we daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren.

Komen we er samen niet uit, dan is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. Als uw therapeut zijnde heb ik het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. Mijn praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website van mijn beroepsvereniging VBAG:

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/